biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

20.11.2013

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnych

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL informuje o możliwości składania dokumentów zgłoszeniowych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne zainteresowane  założeniem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony do 3 grudnia 2013r.

 

W ramach projektu oferujemy m.in. bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze zarówno przed, jak i po założeniu  Spółdzielni Socjalnej oraz wsparcie finansowe, w tym:

§     dotacje do 120 000,00 zł na na pokrycie niezbędnych wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności w formie Spółdzielni Socjalnej (do 20 000,00 zł na osobę);

§     wsparcie pomostowe przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy na pokrycie niezbędnych i obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością Spółdzielni Socjalnej – w wysokości do 9600,00 zł miesięcznie (do 1600,00 zł na osobę)

 

Do projektu mogą przystąpić:

 

1) Osoby fizyczne , o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj.:

- osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);

- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),

- osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.

776, z późn. zm.

 

2) Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj.:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie;

- jednostki samorządu terytorialnego;

- kościelne osoby prawne

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedziba instytucji (osoby prawne) na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, obejmującego następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki.

 

Więcej szczegółowych informacji udziela Punkt Informacyjny działający przy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej : tel. 032 764 22 98 wew. 32; e-mail: a.blaszczyk@frapz.org.pl


Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej projektu www.owes.slask.pl.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.