biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

OWES CW - do 31.08.2018

Aktualności projektowe:

 

02.11.2017 - Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie czterech edycji 3-dniowych warsztatów z budowania i zawierania partnerstw lokalnych

16.10.2017 - Pakiety marketingowo - reklamowe w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni"

04.01.2017 - Szkolenie "Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO".

12.12.2016 - Promocja działań OWESCW w lokalnej prasie.

09.12.2016 - Nabory na konkursy realizowane w ramach programów FIO i ASOS.

20.10.2016 - Współpraca z Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia

02.08.2016 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych

02.08.2016 - Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków

30.06.2016 - Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego dla przedsiebiorstw społecznych

01.04.2016 - Doradztwo specjalistyczne - bezpłatna pomoc dla PES !!!

31.03.2016 - PIERWSZY KROK DO DOTACJI - tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej !!!

10.03.2016 - Spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Zawierciu

08.03.2016 - Rozstrzygnięcie procedury wyłaniającej Doradców specjalistycznych

16.02.2016 - Zaproszenie

28.01.2016 - Rozmowy z Władzami Starostwa Powiatowego w Zawierciu

15.01.2016 - Powiatowe Urzędy Pracy otwarte na współpracę z Fundacją w ramach OWES

14.01.2016 - Rusza konkurs FIO Śląskie lokalnie

29.12.2015 - Spotkania z Publicznymi Służbami Zatrudnienia

21.12.2015 - Umowa podpisana!

26.10.2015 - Bezpłatne wsparcie doradcze w ramach projektu

12.10.2015 - Ruszają spotkania animacyjne

11.09.2015 - Działamy!!!


 "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni" jest projektem realizowanym przez konsorcjum składające się z 3 partnerów działających na określonym poniżej obszarze:

Lider - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" z Katowic (miasto Sosnowiec oraz powiat będziński),

Partner 1 - Fundacja RAPZ (miasto Dąbrowa Górnicza oraz powiat zawierciański),

Partner 2 - Fundusz Górnośląski S.A. Oddział Katowice (miasta Siemianowice Śląskie, Chorzów oraz Świętochłowice).

Głównym założeniem w/w projektu jest świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PES oraz wspieranie tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Projekt oferuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób wykluczonych lub  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie dotacji na zakładanie nowych, bądź też  przystępowanie do już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Projekt przewiduje świadczenia na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych. Ponadto przewiduje wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania PES oraz inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną.

Najważniejsze założenia liczbowe projektu "OWES C-W":

- utworzenie 127 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, co przekłada się na 38 pełnych etatów;

- utrzymanie miejsc pracy po opuszczeniu programu przez 117 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- objęcie wsparciem projektowym 587 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- objęcie kompleksowym wsparciem 148 PES.

Czas trwania projektu: do 31.08.2018 r.

Wysoką jakość usług świadczonych przez OWES potwierdza uzyskana w dniu 23 lipca b.r. akredytacja w ramach AKSES.

www: owes.mostkatowice.pl

 


 

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.