biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

26.06.2014

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Poniżej publikujemy fragment tekstu Wicepremiera Janusza Piechocińskiego skierowanego do spółdzielców z okazji przypadającego 26 czerwca Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

Spółdzielczość jako forma prowadzenia działalności gospodarczej jest istotnym elementem społecznej gospodarki rynkowej, realizującym cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Nie ulega wątpliwości, że zjawisko konkurencji stanowi fundamentalny czynnik rozwoju gospodarczego, jednakże niezwykle istotne są również współpraca i współdziałanie uczestników procesów gospodarczych. Innymi słowy, dynamiczny i trwały rozwój gospodarczy jest znacznie utrudniony, jeśli nie wspiera go poczucie zbiorowej solidarności. Spółdzielnia jest formą aktywności gospodarczej, która w dużej mierze opiera się na wartościach dotyczących wspólnego działania w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Spółdzielnie są otwartymi organizacjami członkowskimi, dającymi swoim członkom szanse na aktywność zawodową i społeczną. Są również alternatywą dla tej części społeczeństwa, która nie potrafi bądź nie może ze względów np. ekonomicznych, prowadzić działalności gospodarczej w formach czysto komercyjnych, takich jak spółki prawa handlowego czy samodzielna działalność gospodarcza. Tymczasem właśnie spółdzielnie umożliwiają w ramach swojej działalności połączenie dwóch ważnych elementów: pobudzenie i rozwijanie aktywności gospodarczej oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa społecznego poprzez pogodzenie aspiracji jednostek z interesem zbiorowości.

Mając na uwadze działania podejmowane w kierunku rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, idea spółdzielczości jest znakomitym sposobem na realizowanie wszelkich inicjatyw społecznych, w tym także ekonomicznych. Zasady, na których zbudowana jest spółdzielczość odzwierciedlają bowiem wartości, które przyświecają społeczeństwu obywatelskiemu. Członkowie spółdzielni zajmując się swoimi indywidualnymi sprawami w ramach działalności spółdzielczej, przyczyniają się do znacznie do tworzenia obywatelskiego zaangażowania w sprawy kraju.

Janusz Piechociński, wicepremier, prezes PSL, poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji.

 

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.